Onze diensten

Budgetbeheer

Wanneer u (tijdelijk) niet in staat bent op een goede manier over uw eigen inkomsten en uitgaven te waken, kunnen uw financiën door een onafhankelijke derde worden beheerd. Dit heet budgetbeheer.

Stabiel Budget kan u helpen uw financiële zaken weer op orde te krijgen. Met de zogenoemde beheerrekening (waar uw inkomen op wordt gestort) betalen wij uw vaste lasten, uw wekelijkse huishoudgeld, eventuele schuldaflossingen en overige posten. 

Alle afspraken die hiervoor gemaakt worden, leggen we vast in een budgetplan. Daarnaast wordt er vanuit budgetbeheer als daar ruimte voor is een bedrag gereserveerd voor betalingen die incidenteel plaatsvinden en voor onvoorziene uitgaven. 

Door middel van budgetbeheer wordt voorkomen dat er schulden ontstaan of dat aanwezige schulden nog verder oplopen. Post en email over financiële zaken wordt (in overleg) naar ons toegestuurd en verwerkt.

Als het zo is dat betalingsregelingen geen uitkomst bieden dan starten we een schuldsaneringstraject bij de gemeente of begeleiden u naar een bewindvoerder.

In een (kosteloos) kennismakingsgesprek zal alles verder worden toegelicht.